"De bouw van mijn op de Bucciali geinspireerde auto is begonnen op mijn 27e jaar in 1981 en is eind 1985 voltooid.

In die tijd was er weinig bekend over het merk, totdat in augustust 2004 een prachtig boek verscheen van de historicus Christian Huet.


Verder >>